Laitteistomyynti Print

 

Luode valmistaa vedenlaadun, virtaaman, pinnankorkeuden, aallonkorkeuden ja jäänpaksuuden mittausasemia, joissa käytämme vain parhaita saatavilla olevia mitta-antureita. Mittausasemat perustuvat erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin kehitettyyn ja perusteellisesti testattuun Luoteen omaan dataloggeriin. Kaikkien asemiin asennettavien dataloggereiden tulee läpäistä -40°C pakkastesti. Luoteen dataloggerilla toteutettuja mittausasemia on Suomessa käytössä yli 700 kappaletta. Sekä dataloggeri että tiedonsiirtoyksikkö on koteloitu roiskevesitiiviiseen ja iskunkestävään metallikoteloon. Mittausasemien tiedot siirretään langattomasti 24 h valvottuun Luoteen Datapalveluun. Tarjoamme datapalvelu on markkinoiden ainoa järjestelmä, jonka julkaistavaa mittaustietoa valvovat koulutetut vesistötutkijat vuoden jokaisena päivänä. Päivystäjämme reagoivat mahdollisiin poikkeustilanteisiin välittömästi ja voivat tarvittaessa käynnistää jatkotoimenpiteet myös viikonloppuisin asiakkaalle kriittisissä kohteissa.

 

Luode myy ja vuokraa mm. seuraavien valmistajien mittalaitteita:


YSI moniparametrianturit www.ysi.com

Suosittelemme YSI:n antureita erityisesti sameus-, johtokyky-, happi- ja lämpötilamittauksiin sekä orgaanisten aineiden reaaliaikaiseen mittauksiin mm. turvetuotantoalueilla. YSI on tunnettu poikkeuksellisen tarkoista lämpötila- ja johtokykyantureistaan sekä stabiilista optisesta happimittauksestaan. YSIn laitteisiin saa myös helppokäyttöiset liukoista orgaanista ainetta, sinileviä ja a-klorofylliä mittaavat fluorometrit.

S::CAN UV-VIS spektrometrit www.s-can.at

Suosittelemme S::CAN mittalaitteita erityisesti nitraatin ja liukoisen orgaanisen aineen mittaamiseen. S::CAN mittalaitteita käytetään hyvällä menestyksellä myös sameuden, kiintoaineen ja kokonaisfosforin mittaamisessa. S::CAN spektrometrit ovat kuuluisia vähäisestä huollontarpeestaan. Laitteissa ei ole yhtään liikkuvaa tai kuluvaa osaa. Laitteistot soveltuvat erityisen hyvin maatalousvaltaisten vesistöjen kuormitusmittauksiin yhdessä virtaamamittausten kanssa sekä juoma- ja jätevesien reaaliaikaiseen seurantaan.

TriOS fluorometrit www.trios.de

Suosittelemme TriOSin fluorometrejä tieteellisen tarkkaa mittausta vaativiin sinilevien tai a-klorofyllin mittaustarpeisiin sekä hiilivetyjen mittaukseen. Merentutkimusalus Aranda käyttää TriOSin fluorometrejä Itämeren tutkimuksessa. TriOS on kuuluisa laitteittensa korkeasta teknisestä laadusta.

StarFlow virtaamamittarit www.unidata.com.au

Starflow on ensimmäinen pieniin virtaaviin vesiin kehitetty akustinen mittalaite, jolla on mahdollista mitata virtaamaa tarkasti ilman hankalan ja vesistöä muuttavan mittapadon rakentamista.

Vaisala WXT-säälähetin www.vaisala.com

WXT on kokonainen sääasema toteutettuna ilman yhtään liikkuvaa tai kuluvaa osaa. Tuulensuunta ja -nopeus mitataan akustisesti ultraäänitekniikkaan perustuen ja sademäärä pietsosähköisen anturin avulla. Lisäksi asemalta saadaan kerättyä mittaustietoa ilman lämpötilasta ja kosteudesta sekä ilmanpaineesta.

 

Colifast automaattinen bakteerimääritysjärjestelmä www.colifast.no


Colifast AS valmistaa jatkuvatoimisia bakteerimäärityslaitteistoja E. colin, lämpökestoisten sekä totaalikoliformisten bakteerien määritykseen. EPA:n testaama laitteisto voidaan asentaa juomavesilaitoksille, vesijohtoverkostoon tai elintarvikelaitoksille tarkkailemaan veden bakteerimäärää.  Laitteiston tarkkuus mahdollistaa kontaminaation nopean havaitsemisen jolloin häiriötilanne voidaan nopeasti rajata ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin.


Laitteistojen valmistus, myynti ja vuokraus osoitteessa Sinimäentie 10 B, 02630 Espoo.


Lisätietoja:

Mikko Kiirikki, p.040 - 867 8366, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Antti Lindfors, p.050 - 590 0694, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it