Asiantuntijapalvelut

Palvelut vesilaitoksille

Vesilaitoksille tulevan raakaveden ja sieltä lähtevän puhdistetun veden laadun jatkuvatoiminen turvaaminen on ensisijaisen tärkeää, koska tuotantoketju kulkee keskeytymättä suoraan tuotantolaitoksilta loppukäyttäjille saakka.

Autamme raakaveden ottopaikkojen valinnassa ja raakavedenottopaikkojen instrumentoinnissa kemikaalipäästöjen, öljyn, sinilevien varalta. Olemme olleet edelläkävijöinä vesihuoltosektorin ennakkovaroitusasemien suunnittelussa ja toteutuksissa Tukholmassa, Helsingissä ja Turussa. Monessa tapauksessa raakaveden laatuun liittyviin poikkeustilanteisiin voidaan varautua jo ennen niin päätymistä prosessiin.

Toimitamme mittauspalveluiden lisäksi myös mittauslaitteistoja verkostossa tapahtuvien laatupoikkeamien hallintaan.

Lisätietoja: Mikko Kiirikki ja Niina Raudasoja

Palvelut teollisuudelle ja voimalaitoksille

Luode Consulting Oy suunnittelee ja toteuttaa ennakkotutkimuksia ja tarkkailuohjelmia teollisuudelle. Teollisuuslaitoksen tarpeisiin räätälöitävillä monitorointiohjelmilla voidaan seurata reaaliaikaisesti jäähdytys- ja prosessivesien sekä jätevesien laatua ja dynamiikkaa. Teemme lisäksi vedenottopaikkojen ennakkoselvityksiä ja avustamme niihin liittyvissä suunnittelutöissä.

Erityisosaamistamme ovat ydinvoima- ja vesivoimasektorin vesistöhankkeiden mallinnus- ja mittaustyöt. Mittauskalustomme soveltuu vaativiin kohteisiin mm. vesivoimaloiden vesivarantojen määrittämiseen, laitosten kalibrointeihin sekä sekoittumissimulointeihin. Lisäksi teemme uoma- ja virtaamakartoituksia alan uusimmilla järjestelmillä.

Lisätietoja: Antti Lindfors ja Mikko Kiirikki

Palvelut tutkimusprojekteille

Luode tarjoaa mittauksia suunnitteleville tutkijoille tukea koejärjestelyissä, mittausaineistojen hankkimisessa sekä asemien ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Asiantuntemuksemme on käytössä myös mittausasemien sijoittelussa, asennuksessa ja mittaustulosten tulkinnassa. Vastaamme tarvittaessa koko mittausketjusta huoltoineen ja toimitamme kalibroidun ja laadunvarmennetun tiedon reaaliaikaisesti asiakkaan haluamassa muodossa. Kauttamme saa myös säähavaintojärjestelmiä paikallisten sade- ja tuuliolosuhteiden hallintaan.

Lisätietoja: Mikko Kiirikki ja Joose Mykkänen

Palvelut kaupungeille

Olemme erikoistuneet hulevesien määrän ja laadun mittauksiin haastavissa olosuhteissa. Kauttamme on saatavissa verkostomallinnuksille lähtötilanne- ja kalibrointipalveluita. Lisäksi teemme vesistöjen 2D ja 3D -virtausmallinnuksia kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön. Tarkempaa tietoa tarjoamistamme mallinnustuotteista löytyy kohdasta mallinnuspalvelut.

Mallinnuspalvelut

Virtaus-, aallokko- ja vedenlaatumallinnukset

Toteutamme 2D ja 3D -simulointeja teollisuuden ja voimalaitosten jäähdytysvesien ottoon ja purkuun liittyvissä hankkeissa. Lisäksi mallinnuspalveluitamme ovat käyttäneet rakennus- ja liikennehankkeet, joissa kohdistuu rakentamistoimintaa suoraan vesistöön, ranta-alueelle tai vesistöylityksiin. Tyypillisiä kohteita ovat sameuden kulkeutumissimuloinnit siltahankkeissa, satama- ja läjityshankkeissa sekä jäähdytys- ja jätevesien kulkeutumissimuloinnit.

Lisätietoja: Antti Lindfors, Kai Rasmus ja Joose Mykkänen

Vedenalaisen melun mallinnukset ja vaikutusarviot

Toteutamme vedenalaisen melun simulointeja sekä 1D, 2D että 3D sovelluksina. Mallinnuksen avulla voidaan simuloida esim. vedenalaisten rakennuskohteiden aiheuttamaa haittaa meriympäristössä, vedenalaisen louhinnan, tuulivoiman rakentamisen tai laivaliikenteen vaikutuksia. Mallinnuksen lisäksi tarjoamme vedenalaisen melun mittauspalveluita mm. laivateollisuudelle ja vesistörakentamisen selvitystöihin.

Lisätietoja: Antti Lindfors, Toni Meriläinen ja Joose Mykkänen

Merelliset mittauspalvelut

Merellisiin mittauspalveluihimme luetaan sedimenttien määrään, kerrospaksuuksiin ja laatuun liittyvät tuotteemme. Lisäksi toteutamme vedenalaiseen meluun, aallonkorkeuteen ja virtauksiin liittyviä mittaustöitä laivateollisuudelle, merenkulun turvaamiseen ja väyläsuunnitteluun liittyvissä hankkeissa. Teemme esiselvityksiä ja käyttöönottotarkastuksia vedenalaisille data-, sähkökaapeli- ja putkihankkeille. Lisäksi tarjoamme mittauspalveluita muiden konsultti- ja suunnittelutoimistojen tarpeisiin.

Toteutamme myös vesistöjen syvyyskartoituksia vene ja radio-ohjattavalla kalustolla myös alle 0,5 metrin vesisyvyyksillä.

Kalustoomme kuuluvat suuren erottelukyvyn matalataajuusluotaimet, viistokaikuluotaimet sekä erilaiset doppler-laitteistot virtausten mittauksiin.

Teemme mittauksia omistamillamme laitteistoilla ja aluskalustolla.

Lisätietoja: Antti Lindfors

Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Sulje [x]