Mallinnuspalvelut

Virtaus-, aallokko- ja vedenlaatumallinnukset

Toteutamme 2D ja 3D -simulointeja teollisuuden ja voimalaitosten jäähdytysvesien ottoon ja purkuun liittyvissä hankkeissa. Lisäksi mallinnuspalveluitamme ovat käyttäneet rakennus- ja liikennehankkeet, joissa kohdistuu rakentamistoimintaa suoraan vesistöön, ranta-alueelle tai vesistöylityksiin. Tyypillisiä kohteita ovat sameuden kulkeutumissimuloinnit siltahankkeissa, satama- ja läjityshankkeissa sekä jäähdytys- ja jätevesien kulkeutumissimuloinnit.

Lisätietoja: Antti Lindfors, Kai Rasmus ja Joose Mykkänen

Vedenalaisen melun mallinnukset ja vaikutusarviot

Toteutamme vedenalaisen melun simulointeja sekä 1D, 2D että 3D sovelluksina. Mallinnuksen avulla voidaan simuloida esim. vedenalaisten rakennuskohteiden aiheuttamaa haittaa meriympäristössä, vedenalaisen louhinnan, tuulivoiman rakentamisen tai laivaliikenteen vaikutuksia. Mallinnuksen lisäksi tarjoamme vedenalaisen melun mittauspalveluita mm. laivateollisuudelle ja vesistörakentamisen selvitystöihin.

Lisätietoja: Antti Lindfors ja Toni Meriläinen

Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Sulje [x]