YSI EXO-moniparametrianturit

YSI:n antureita suosittelemme sameus-, johtokyky-, happi- ja lämpötilamittauksiin sekä orgaanisten aineiden reaaliaikaiseen mittauksiin. YSI on tunnettu tarkoista lämpötila- ja johtokykyantureistaan sekä stabiilista optisesta happimittauksestaan. YSI:n laitteisiin saa myös helppokäyttöiset liukoista orgaanista ainetta, sinileviä ja a-klorofylliä mittaavat fluorometrit. EXO-moniparametriantureita on saatavana kolmea eri mallia. Mittausparametrit ovat valittavissa kuhunkin anturiin erikseen mittauspaikkakohtaisesti. Tarkemmat mittausparametrit www.exowater.com/sensors

EXO3 ja EXO2 -moniparametrianturit on varustettu keskellä sijaitsevalla puhdistusharjalla. EXO:n pienimmässä versiossa neljä vapaavalintaista mittauspaikkaa ilman keskitettyä harjapuhdistusta.

EXO – moniparametrianturit soveltuvat erinomaisesti sekä makeanveden, että meriveden vedenlaadun mittauksiin. EXO-antureita on käytetty hyvällä menestyksellä vaativissa merellisissä mittauksissa ja luonnonvesien seurannassa.

Lisätietoja: Antti LindforsNiina Raudasoja ja Mikko Kiirikki

Linkki laitevalmistajan sivuille: www.exowater.com

Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Sulje [x]