Siirry sisältöön

Päästö- ja kuormitus­mallinnus

Päästö- ja kuormitusmallinnusten tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuudet tai yhdyskuntajätevesien leviämis- ja kulkeutumissimuloinnit, jäähdytysvesien kulkeutumisselvitykset, vesirakentamisen työn aikaisen kuormituksen leviämisen selvitykset sekä näiden vaikutuksien arviointi kuormituksen vastaanottavan vesistön tilaan.

Mallinnusmenetelmät ovat usein ainoa keino arvioida hankkeiden ympäristöön kohdistavia vaikutuksia ennen toteutusta. Mallinnuksella voidaan arvioida eri kuormitusmäärien ja vaihtoehtoisten purkupisteiden vaikutuksia vesistön vedenlaatuun. Vertailemalla eri kuormitus- ja purkupistevaihtoehdoilla mallinnettuja tuloksia, nähdään erot vaikutuksen voimakkuudessa ja laajuudessa kuormituksen vastaanottavan vesistön vedenlaadussa. Tämä mahdollistaa vesistön tilaan vähiten vaikuttavan ja kustannustehokkaan ratkaisun löytämisen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Mallinnusmenetelmän kyky simuloida luonnossa esiintyvät vedenlaatuolosuhteet luotettavasti varmistetaan vertaamalla mallinnettuja tuloksia kohdealueen mittaustuloksia vasten.

Lue lisää Vedenlaatu ja ravinne­mittaukset.

×

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Luode Consulting Oy
Y-tunnus: 1636922-4
Päiväntaite 8
FI-02210 Espoo, Finland
Puh:  +348505900694

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Lindfors
Sinimäentie 10 B
FI-02630 Espoo, Finland

3. Rekisterin nimi
Luode Consulting Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.